غار کلکته خور

توضیحات

غار کتله خور که در گویش محلی، مردم منطقه به آن کتل کوتول می گویند، غاری خشکی- آبی، واقع در ۷ کیلومتری شهر گرماب و نزدیکی شهرستان خدابنده و ۴۱۰ کیلومتری تهران است. غار عظیم و زیبای کتله خور از طریق جاده آسفالته زنجان- سلطانیه، خدابنده- گرماب و از طریق جاده زنجان- بیجار- گرماب و همچنین از طریق جاده همدان- کبودر آهنگ قابل دسترسی است. کتله خور بر اساس بررسی های انجام گرفته معانی مختلفی مثل تپه خورشید یا روستای بدون خورشید دارد. احتمالاً وجه تسمیه آن به این علت است که غار در یک کوه قرار گرفته و خورشید از پشت آن طلوع می کند که به جای کتل خورشید به آن کتل خور می گویند. معنی دیگر به این صورت است که "کتله" در زبان ترکی به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و "خور" به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی و بلندی های راحت و دنج می باشد. این غار از نظر سنی تقریباً هم سن غار علی صدر همدان است. نکته جالب توجه در رابطه با غار کتله خور این است که شواهد و بررسی های انجام شده مؤید این موضوع است که این غار در نهایت به غار علی صدر در همدان متصل می شود. همچنین یکی دیگر از عجایب و زیبایی های این غار تعدد طبقات آن است که این گونه غارها در جهان بسیار کم نظیر هستند. گمان می رود که این غار دارای ۷ طبقه باشد که البته تاکنون تنها ۳ طبقه آن کشف شده است.