قله الاداغ

توضیحات

ارتفاعات آلاداغ در قسمت میانی استان خراسان شمالی واقع شده‌اند و ادامه کوه‌های البرز می‌باشند که همراه ارتفاعات بینالود در خراسان رضوی، رشته کوه آلاداغ - بینالود را تشکیل می‌دهند. این کوه‌ها با جهت شرقی - غربی از سمت شمال به دشت‌های فاروج، شیروان، بجنورد و سملقان و از سمت جنوب به دشت‌های جاجرم، اسفراین و صفی‌آباد محدود می‌شوند. بلندترین نقطه این رشته کوه، قله شاه جهان می‌باشد که ۳۰۵۱ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. از ویژگی‌های این ارتفاعات، رسوبی بودن اغلب سنگ‌ها، وجود گسل‌های متعدد، جوان بودن چین خوردگیها و فرسایش آبی است. این ارتفاعات متعلق به سردار علی خان بگ باغچقی بوغانلو بوده‌است.