زردکوه

توضیحات

زردکوه با حداکثر ارتفاع بیش از ۴۲۰۰ متر دومین کوه زاگرس از نظر ارتفاع (پس از دنا) است.این کوه در نزدیکی کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری در ایران قرار دارد. موقعیت جغراقیایی : این اثر با عرض جغرافیایی E50.07742 و طول جغرافیایی N32.36505 در استان چهار محال بختیاری واقع گردیده است. رشته کوه های زردکوه (مجموعه کوهستانی بلند و سر به فلک کشیده از رشته کوه زاگرس مرکزی) در حد فاصل دو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در استان چهار محال بختیاری قرار گرفته است. جهت این رشته کوه از شمال غربی به سمت جنوب شرقی است. بسیاری از قلل آن تیز و کشیده و به صورت ستیغ های مضرس است. بیش از ۱۰ قله بالای ۴۰۰۰ متر در زردکوه وجود دارد که بلند ترین قله آن کلونچین (۴۲۲۱ متر) می باشد. قلل مهم و مرتفع زرد کوه: کلونچین ۴۲۲۱ متر، چگاله ۴۱۳۶ متر ، هفت تنان ۴۱۰۹ متر، درویش کزلی ۴۰۷۸ متر، شاه شهیدان ۴۰۷۶ متر، نازی ۴۰۷۵ متر ، چال تاو ۴۰۷۵ متر ، تیا ۴۰۵۳ متر، شرنگ ۴۰۱۱ متر، دورنگ ۴۰۰۹ متر ، دو زرده ۴۰۰۰ متر ، سیردان ۳۹۸۸ متر، قنبر کش ۳۹۷۰ متر ، پله بلند ۳۹۴۷ متر، چال میشان ۳۸۹۷ متر ، ایلوک ۳۸۳۷ متر و آب سفید ۳۷۵۹ متر . ویژگی ‌های خاص منطقه زردکوه: مهمترین ویژگی کوههای منطقه که به صورت رشته رشته است وجود دره ها و گذرگاههای عمیق (که در زبان محلی به آنها تنگ می گویند) و یخچالهای آن است که از جمله آنها می توان یخچال چال میشان، ایل بیگ، پورسونان، کوله خدنگ و خرسان را نام برد. همچنین از جمله مهمترین ویژگی‌های زردکوه باید از دریاچه کوهرنگ، دریاچه نازی همچنین از جنگل‌های تک درخت بازفت نام برد.