قلعه پیشتو (پشتاب) هوراند

توضیحات

۱- به علت بهداشت ایام کرونا بخشی از ظرفیت ماشین خالی خواهد بود. ۲- در صورتی که تمرین کوهپیمایی ندارید حتما در طول هفته در عینالی تمرین داشته باشید. ۳- جمع مستر تریپ کاملا خانوادگی بوده و همنوردانی که بار اولشان هست قبل از ثبت نام با سرپرست هماهنگ شوند. در صورت عدم هماهنگی مشکلات احتمالی از عدم آشنایی با جمع به عهده خود افراد خواهد بود.